AL HET NIEUWS UIT ZEEBRUGGE

Sterneneiland en Baai van Heist floppen: wat een vos niet op at, spoelde in zee

ZEEBRUGGE, KNOKKE-HEIST – Wie de naam Sterneneiland hoort of zelfs wie hoort spreken over de Baai van Heist – de eerste binnen en de tweede vlak buiten de Zeebrugse strekdammen – die denkt aan sternen: sierlijke naar visjes duikende slanke meeuwen. Voor hen is dit gemaakt. Resultaat in 2018: NUL kuikens. Tja misschien vijftien, twintig, op die plaats waar ultiem nog schrikdraad werd geplaatst. De kuikens die niet door een vos werden opgevreten, spoelden bij een hoog water gewoon in zee. Door deze flop is de dwergstern en de grote stern als broedvogel verdwenen uit ons land…

In 1997 heette dit nog een natuurparel. Stilaan groeide op het Sterneneiland en in de Baai van Heist een van de grootste broedkolonies van de zeldzame sternen. De Baai van Heist ligt op het westelijke einde van de Zeedijk in Heist; het Sterneneiland langs de binnenzijde van de oostelijke strekdam van de haven van Zeebrugge. In de voorhaven spoot de Vlaamse overheid grote zandvlaktes op. Zeevogels kwamen er broeden, te veel om die nog uit de weg te ruimen voor bedrijven. Daarom werd, in de schaduw van de veiligheidszone rond Fluxys een kunstmatig schiereiland voor de vogels opgespoten, waar de sternen terecht konden. Het telt 22 hectare. Langs de andere kant van de strekdam, maar helemaal tegen de dijk ligt de Baai van Heist. Een groen strand, een natuurgebied dat er vooral kwam door de zandafzettingen van de zee na de bouw van de strekdammen, waar 50 hectare natuur ontwikkelde. De beide worden beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Zopas publiceerden Eric Stienen, Wouter Courtens, Marc Van de Walle, Nicolas Vanermen en Hilbran Verstraete van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek hun studie «Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de Westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2018». Dat SBZ-V betekent «speciale beschermingszone van de vogelrichtlijn» in die zone moeten de in het wild levende vogels, hun eieren, nesten en leefgebieden beschermd worden.

Lukt dat? Neen! De aantallen sternen en kokmeeuwen zijn sinds 2008 drastisch geslonken, zowaar tot nu of toch bijna nul herleid. Het broedsucces volstond in het begin al niet om de aantallen van die zeevogels in stand te houden. «De oorzaak van de achteruitgang heeft te maken met de grote predatie- en verstoringsdruk door landroofdieren. In eerste instantie waren het katten en ratten en vanaf 2009 heeft ook de vos het Sterneneiland en het Vlaams natuurreservaat Baai van Heist bereikt. In 2016 broedden er geen sterns noch Kokmeeuwen op het Sterneneiland en in de Baai van Heist kwam zelfs geen enkele kustbroedvogel tot broeden,» besluiten de onderzoekers. In 2017 en 2018 werden er op het Sterneneiland twee exclosures – goed afgeschermde zones – afgebakend, waarin de geluiden van de zeevogels werden nagespeeld en er valse lokvogels werden geplaatst. Zo konden er wel sternen en Kokmeeuwen naar het Sterneneiland worden gelokt. Niet naar de Baai van Heist. De resultaten op het Sterneneiland: 560 broedende koppels visdiefjes, 23 paren Dwergstern, 52 koppels Kokmeeuwen en 2 paar Zwartkopmeeuwen. In de Baai van Heist: nul koppels.

Tegen 9 juli 2018 had een vos op twee dagen tijd meer dan de helft van de kuikens van de Visdieven doodgebeten. Twee dagen later waren alle kuikens dood: zowel van de Visdief als van de Kokmeeuw. De legsels van de Dwergstern zijn allemaal weggespoeld bij vloed. Geen enkel vogeljong haalde het. Kostprijs: miljoenen euro. ©inknokke-heist.be – foto’s archief

Twaalf procent van havenarbeiders onder invloed van drugs

ZEEBRUGGE – Bij een politiecontrole op het gebruik van drugs door de havenarbeiders van Zeebrugge, donderdagnamiddag, bleken er vijf van de 41 gecontroleerde havenarbeiders onder invloed van verdovende middelen te rijden. Van de 41 gecontroleerde wagens en bestuurders bleken er – volgens een eerste indicatietest - 22 in aanraking te zijn geweest met drugs. Vijf havenarbeiders testten effectief positief, wat staat voor 12 procent. Hun rijbewijs werd meteen ingetrokken. ©inzeebrugge.be

Tot twee jaar gevangenisstraf voor jonge Marokkaanse dieven

OOSTENDE, ZEEBRUGGE, KNOKKE-HEIST, BRUGGE - Twee vluchtelingen, die illegaal in ons land verblijven, werden tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld voor een resem inbraken in woningen en voertuigen in Oostende, Zeebrugge, Brugge en Knokke-Heist. Een derde werd tot een jaar veroordeeld, waarvan de helft met uitstel. Het trio sloeg in de nacht van 30 september op 1 oktober vorig jaar toe in de wijk ’t Baanhof in Stene bij Oostende. Er werden zes inbraken gepleegd. Meerdere jongeren van vreemde origine kropen over daken en omheiningen om langs vensters in te breken. Ze werden betrapt, vluchtten, maar de politie kon een aantal van hen inrekenen. Er waren dezelfde nacht in Oostende ook inbraken in auto’s en een mobilhome, die konden gelinkt worden. Ook in Knokke-Heist konden enkele van de bendeleden opgepakt worden bij een inbraak. Een bewoonster zag hoe een van hen een vliegenraam in zijn handen had en vluchtte. Ook in Zeebrugge belde één van de bende aan en probeerden anderen ondertussen binnen te dringen om een laptop te stelen. Op de verschillende plaatsen hadden de daders ook gestolen spullen van de inbraken in Oostende bij. In totaal werden vijf jonge Marokkanen gearresteerd. Allevijf stelden dat ze minderjarig waren, maar een botscan wees het tegendeel uit voor drie van hen. De twee minderjarigen verschenen voor de jeugdrechter. De drie gaven voor de strafrechter een aantal van de inbraken toe. ©inbrugge.eu

Aanhouding van vermeende mensensmokkelaar verlengd

BRUGGE – De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 47-jarige Italiaan met een maand verlengd. De man wordt verdacht mensensmokkel via de haven van Zeebrugge. Hij ging op 23 maart langs bij de grenscontrole van P&O Ferry om in te checken op de ferry Pride of Bruges. In zijn wagen zaten ook een vrouw en twee kinderen van 8 en 11 jaar. Ook die legden italiaanse identiteitspapieren voor, maar die bleken vals te zijn. De drie bleken Albanezen te zijn. De chauffeur ontkent en zegt dat hij de drie had leren kennen in Italië. ©inbrugge.eu

Visveiling vreest voor aanvoer tong en griet

ZEEBRUGGE – De verse vis, die in Zeebrugge toekomt, is voor ruim de helft afkomstig uit de Britse wateren. Vooral tong en griet, de duurdere soorten die ook meest winst genereren, komen daarvan. Zeebrugge vreest dan ook de harde Brexit, want als Groot-Brittannië zijn viswateren voor de Vlaamse vissers sluit, dan dreigt het grootste deel van de aangevoerde tong en griet weg te vallen. De Vlaamse Visveiling maakt zich terecht zorgen. Die harde uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie is een doemscenario, waarbij er, volgens de Vlaamse Visveiling, veel jobs op de helling komen te staan. Maar ook als de Britse wateren open blijven voor de andere Europese vissers, dan zorgt de Brexit voor problemen. Gevreesd wordt dat alle vis, gevangen in de Britse wateren dan zal moeten aangevoerd worden in Groot-Brittannië. Die vis moet dan met vrachtwagens naar het vasteland en dat staat voor tijd- en waardeverlies van de vis. De Vlaamse Visveiling probeert nu al op de diverse scenario’s te anticiperen. Douanedocumenten worden voorbereid, er is overleg met het federaal voedselagentschap. Mochten de Britse wateren nog voor het eind van het jaar sluiten, dan moet Europa, volgens de vissers, haar visquota herzien. De uitstap van Groot-Brittannië uit de Unie, zal ook gevolgen hebben voor de handelshaven van Zeebrugge, waar de douanecontroles scherper worden. ©inzeebrugge.be – foto benny proot